preloader
image

Nul ofte Niets

Onder de titel ‘Nul ofte Niets’ geeft Guy Van Leemput een lezing in de aula van Moktamee. In deze lezing brengt hij het verhaal van zijn zoektocht. Het zal onder andere gaan over de gulden snede, de ontdekking van het getal nul en het concept van de leegte in oude culturen.

Als je wilt te weten komen wat dat alles te maken heeft met de fragiele kommen in porselein, kan je gratis komen luisteren op 20 januari om 20 uur. Je kan je hiervoor inschrijven via de dienst cultuur en toerisme van de stad Herentals: cultuurcentrum@herentals.be